Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámek Hořovice / svatby

Svatební obřady na zámku Hořovice. - Více na http://www.zamek-horovice.cz/svatebni-obrady/

Vážení snoubenci,

velice nás těší, že jste si pro vstup do společného života zvolili právě zámek v Hořovicích. Aby tento významný den probíhal bez problémů, připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací:

Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli a  v zámeckém parku. Cenu obřadu stanovuje rozhodnutí ředitele NPÚ-ÚOPSČ v Praze.

Pro rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice, telefon +420 311 545 305, email: matrika@mesto-horovice.cz

Po potvrzení termínu matrikou uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu.  Po uhrazení nájemného, v hotovosti v pokladně zámku, obdržíte originál dokladu o zaplacení, společně s kopií pro matriku.

Organizační pokyny:

Po příjezdu k zámku je parkování vozidel svatebčanů možné před hlavní branou (příjezd směrem od města). Cesta svatebního průvodu dále pokračuje hlavním vchodem do schodišťové haly a po schodišti do prvního patra. Zde se Vás ujme matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu. Seřazený svatební průvod projde dále Italskou a Loveckou chodbou do zámecké kaple. Ve vlastní kapli je kapacita cca 30 míst k sezení v lavicích a cca 20 až 30 míst k stání.

 V průběhu a po ukončení obřadu je možné zhotovovat svatební fotografie ve všech výše uvedených prostorách zámku. Přítomnost profesionálního fotografa je zajištěna.

Vzhledem k tomu, že zámek v Hořovicích je zapsán jako Národní kulturní památka a jeho ochrana je tedy prvořadým cílem, upozorňujeme všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Přísný zákaz je také vjíždět do areálu nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod.

Dbejte prosím pokynů pracovníků správy zámku, matriky a zaměstnanců bezpečnostní agentury, vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby Váš významný den proběhl k Vaší naprosté spokojenosti a maximální ohleduplností k významné historické památce.


Přejeme Vám na společné cestě životem hodně lásky, štěstí, zdraví a tolerance!

Termíny:

Svatební obřady se konají vždy v sobotu počínaje dubnem a konče říjnem 2010.


Cena pronájmu zámecké kaple:

V případě, že ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v matričním obvodu Hořovic je cena pronájmu 5 000,- Kč (včetně DPH). K ceně je nutné připočíst správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.

 

Zámecký park:

Svatební obřad je také možné uzavřít v romantickém prostředí zámeckého parku. V tomto případě je nutné počítat i s nepřízní počasí, kdy bude Váš obřad přesunut do zámecké kaple (rozdíl v ceně se nevrací). Místo obřadu si prosím rozmyslete již před příchodem na matriku, pozdější přesuny nejsou možné z důvodů blokace ostatní svatebních obřadů.

Cena obřadu v parku činí 8 000,- Kč (včetně DPH) a technicky jej zajišťuje svatební salón Petra.

Kontakty:


Městský úřad Hořovice,  spojovatelka – tel: +420 311 512 503, matrika: +420 311 545 305, email: matrika@mesto-horovice.cz, internetová prezentace: www.mesto-horovice.cz

Provozní doba pro veřejnost:


Národní památkový ústav - správa státního zámku v Hořovicích, tel: +420 311 512 479,

email: horovice@stc.npu.cz,

internetová prezentace: www.zamek-horovice.cz

Provozní doba pro vyřizování smluvních vztahů: středa 9:00-11:30 13:00-16:00. Nebo po předchozí telefonické dohodě kdykoli mimo pondělí.